Tag: network

บันทึกกันลืม การกู้คืนร้านเกมส์ เหตุเกิดช่วง COVID

บันทึกกันลืม การกู้คืนร้านเกมส์ เหตุเกิดช่วง COVID ช่วงเวลา วันที่ 18-19 มีค 63 18-19 มี.ค.63 windows ของเครื่องคุมร้าน เกิดอาการขัดข้องในช่วงเช้าและล่มไปในที่สุด ส่งผลให้ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านเกมส์ล่มสลายไปด้วย 2 สัปดาห์หลังจากนั้น เหมือนเป็นโชคดีในโชคร้าย เพราะเป็นช่วงที่ทางการสั่งปิดร้านเกมส์พอดี เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าสู่ช่วงการเก็บตัวอยู่กับบ้าน ดูจะเป็นโอกาสอันดีในการซ่อมแซมและปรับปรุงร้าน ก่อนหน้านั้นก็ลง Windows ไว้ก่อน จากนั้น จึงเริ่มต้นด้วยการขอความช่วยเหลือจาก คนที่เคยดูแลและทำระบบตรงนี้ ถือว่าโชคดี… Read more »